Senaste nyheterNA

2015 > 02

Plats: Lars Hans-gården i Högbo. Agenda är de bordlagda frågor från ordinarie årsmöte. Deltaljerad agend lämnas på plats.

Läs hela inlägget »
På årsmötet 15/2 bordlades en hel del punkter och ett extra årsmöte kommer att hållas inom närmsta månaden (ej utlyst än). En extrainsatt valberedning kommer att ringa runt till alla medlemmar under de närmsta veckorna. Vi saknar dessvärre både styrelsemedlemmar och suppleanter. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting..!

Är du medlem i Gyda och känner du att du kan bidra med idéer och en insats - eller känner någon som vill bli medlem och vara aktiv - välkommen att kontakta Siri, Wicky, Anita och/eller undertecknad.

Vilka aktiviteter vill Du se kommande år? Planerade tävlingar finns redan på icesale - anmäl redan nu för att säkra en plats!

Med vänliga hälsningar, Stina Engelborg/nyvald Sekreterare.
Läs hela inlägget »

Årsmöte Gyda IHF
Datum: 15/2 2015
Tid:15:00
Plats: Lars-Hansgården i Högbo

 

Läs hela inlägget »

NyhetsArkiv

Kalender

Tävling

Gyda oktober nivå 2 3 okt 2020
Funktionärslista =>

Tävling nivå4 9 augusti 2020
Funktionärslista =>

Tävling Nivå2 & KM 22-23 aug 2020
Funktionärslista =>
 

Gyda på Facebook

Länk till Gyda på Facebook

Nyheter från SIF

IsHestNews.se