Banor & anläggning
Tony Bergsman

Tävling

Tävlingssektionen har alltid fullt upp. Vi planerar, genomför och utvärderar minst 3 tävlingar/år. Vi vill gärna erbjuda ett kval och ett KM varje år. 

Kontaktperson:
Malin Olsson mollan_ols@hotmail.com

Ungdom
 

Cafeteria

Fritidssektion
Ulf Ahlvik
Ann Karin Åhsgren
Annika Åberg
Anita Järvi
Anna Landström
 

Marknad,information och komunikation