Extra årsmöte 15 april

Kallelse till Extra årsmöte i Gyda IHF
Söndagen den 15 April kl: 15:00 i klubbstugan
.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Faställande av röstlängd för mötet.
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
7. Val av:
     f.  2 st revisor suppleanter för en tid på ett år.
     g. 3 st ledamöter till valberedningen för en tid på ett år.
8. Mötets avslutande.

Mvh Styrelsen i Gyda IHF

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter