Senaste nyheterNA

2018 > 03

Kallelse till Extra årsmöte i Gyda IHF
Söndagen den 15 April kl: 15:00 i klubbstugan
.

Föredragningslista

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Faställande av röstlängd för mötet.
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
7. Val av:
     f.  2 st revisor suppleanter för en tid på ett år.
     g. 3 st ledamöter till valberedningen för en tid på ett år.
8. Mötets avslutande.

Mvh Styrelsen i Gyda IHF

Läs hela inlägget »

NyhetsArkiv

Kalender

Funktionärer till TävlingAr

Gyda Juli Nivå 4                                         23 juli 2022
Funktionärslista =>
Gyda Augusti Nivå 2+KM                   27-28 Augusti 2022
Funktionärslista =>
Gyda September Nivå 4                          17 september 2022
Funktionärslista =>

Länk till Gyda på Facebook