Bli medlem

Typ av medlemskap
Medlemskapet gäller per kalenderår, från 1 januari till 31 december.
Senior
Vuxen medlem, tidningen Islandshästen ingår.
Familj  
Medlemmar som bor på samma adress. Obegränsat antal personer. Tidningen Islandshästen ingår.
Junior  
Junior t o m det år man fyller 18 år, tidningen Islandshästen  ingår.
Stödmedlem
Tidningen Islandshästen ingår ej. Är ej medlem i SIF, om inte man är huvudmedlem i annan förening.
Introduktionsmedlem
Nya medlemmar samt de som inte varit medlem i någon SIF ansluten förening de senaste tre åren, får en reducerad avgift (tidningen Islandshästen).

Sök medlemskap

I och med att SIF och Gyda IHF numera är medlemmar Riksidrottsförbundet RF så sker all medlemshantering på Idrott online IOLlogga in på följande länk och följ anvisningarna. Medlemskap i GydIHF 
Betala in medlemsavgift enligt nedan tabell (totalsumman) till Gyda på BG 616-7654 märk med medlemsavgiftstyp och namn.

Välkommen till Gyda Islandshästförening!

Medl.avgift 2021SIF+Gyda =Totalt
Senior450+ 150= 600
Junior200+ 130= 330
Familj 550+ 280= 830
Stödmedlem  +150= 150
Intro.medlem300+ 150= 450