Dokument

Stadgar 2009
Stadgar 2013 (reviderade vid årsmötet 20140216)
Stadgar 2015 (reviderade vid årsmötet 20160214)
Stadgar 2019 (reviderade vid extra årsmötet 20190317)
Domare ersättning
Ersättningsformulär domare
Regler för ersättning underhåll av banan
Regler för SM och KM
Reseräkning Gyda (pdf)
Reseräkning sladdning (pdf)
Gyda karta (pdf)
Indta Inloggning (pdf)
Regler klubbmästerskap 2023
Årsmöteshandlingar 2022
Föredragslista
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2023
Resultaträkning
Balansräkning
Budget 2023
Motion 1
Årsmöteshandlingar 2021
Föredragslista
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2022
Resultaträkning
Balansräkning

Budget 2022
Revisionsberättelse
Årsmöteshandlingar 2020
Föredragslista
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Resultatrapport
Balansrapport
Revisionsberättelse

Årsmöteshandlingar 2019
Föredragslista
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Resultatrapport
Balansrapport
Revisionsberättelse

Årsmöteshandlingar 2018
Föredragslista
Föredragslista Extra årsmöte
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Resultatrapport
Balansrapport
Revisionsberättelse

Årsmöteshandlingar 2017
Föredragslista
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2018
Resultatrapport
Balansrapport

Årsmöteshandlingar 2016
Föredragslista
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2017
Resultatrapport
Balansrapport

Årsmöteshandlingar 2015
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2016
Resultatrapport
Balansrapport

Årsmöteshandlingar 2014
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2015
Resultat och balans rapport
Revisionsberättelse
Propositioner

Årsmöteshandlingar 2013 
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse

Föranmälda frågor