Funktionärer

Funktionärer är viktiga personer för att allt ska fungera före, under och efter en tävling, och vi söker ständigt nya medarbetare.

 

Här är en förteckning över de uppgifter med tillhörande funktionär som behövs under en tävling. I dokumentent nedan hittar du alla uppgifter, fundera över på vad du kan tänka dig att hjälpa till med! Hör av dig!

Funktion  Antal  Sysslor
Tävlingsansvarig  1-2 Proppar
Övergripande ansvar för genomförande av tävling, Ryttarbrev.
Lägga tidsprogram, ansvara för tryckning av tävlingsprogrammet.
Anmälningsansvarig  1-2

Ta emot och hantera anmälningar
till tävling. Uppdatera kassören om gjorda anmälningar. EJ hantera anmälda ekipage som inte betalat avgiften senast tre dagar efter sista betalningsdag. Sortera klasser och grenar.
Hantera dataprogrammet för officiell tävling.
Skriva ut och sortera protokoll för domare och
sekretariat samt startlistor.
Göra ändringar (strykningar m.m)

 

Tävlingspriser  1-3

Ansvara för att det inhandlas prisrosetter och pokaler m.m. Ragga sponsrade priser. Fördela inlämnade priser och förbereda prisutdelningar.

Funktionärsansvariga
Kan dela upp ansvar
för olika rekryteringar
 1-3

Rekrytera de funktionärer som presenteras nedan:

Domarsekreterare

 4-8

Under tävling skriva kommentarer i domarprotokollet åt anvisad domare. Före respektive gren kolla, att protokollen i pärmen stämmer med aktuell startlista som läses upp. Ta ur och överlämna protokollen efter varje gren till "spring och klipp" Domarens namn. Följa sin domare till collecting ring, då denne jobbar där. Hjälpa till med utrustningskontroller och fungera som in-utsläpp.

Räknare  4-8  Räknaren sitter med sekreteraren och gör uträkningar för varje ekipage som befinner sig på banan. Tar emot anmälningar om deltagande/ej deltagande i final, samt tar emot betalning för vet.besiktning av finalekipagen.

Incheckning

 2-3  Ta emot anländande ekipage. Kontrollera HÄF, vaccinationsintyg och licenser. Dela ut program och nummerlappar för tilldelning av hagar. Ev. enkäter. Parkeringsanvisning. Fråga om och meddela att häst med olika ryttare bara behöver besiktas en gång.

Veterinär

 1 Får förteckning över deltagande hästar och skall signera varje hästs "ruta" och eventuellt skriva kommentarer efter besiktningen. Lämna protokollet personligen i sekretariatet.

Veterinärassistent

 1-2 Biträda veterinären vid besiktning. Se till att det finns, vatten, tvål och engångshandskar. Fikakorg för 2 personer hämtas i kafeterian. Stolar. 

Sekretariat

 3 Tre personer varav en ansvarar för datorhantering av tävlingen. Utskrift av resultatlistor att lämna till "spring och klipp" för uppsättning på anslagstavlan. 2 personer skriver sekretariatsprotokoll för hand och använder miniräknare. Matchas mot datorns resultat. 
Speaker  1 Kalla till start efter gällande startlistor.
Leda ekipagen genom tävlingen med utgångspunkt från gällande reglementen. Fortlöpande informera publik, tävlande och domare om pågående aktivitet. Se till att tidsscheman följs så långt det är möjligt. Informera om eventuella avvikelser i god tid. Vara tävlingsarrangörens officiella röst. Skall vara införstådd med FIPO. Hålla god stämning och anda under tävlingen. 

Sekreterare i collecting ring

tjänstgör som In-utsläpp

 4

Enligt startlistorna lotsa in och ut ekipage till/från banan. Se till att väntande ekipage i collecting ring är beredda. Se till att dessa inte befinner sig för nära ovalen. (minst 20 meter från insläppet) Dela ut färgband som identifierar ekipaget för domarna. Schema för banden finns i "in-utsläppskassen" Kolla att ekipagen har rätt "ekipagenummer" enligt startlistan. Hörsamma speakerns kallande av ekipage in på banan. V.b. biträda domarna under utrustningskontroller. Ansvara för att instrumenten för kontrollerna finns på plats. Våg, skjutmått, tumstock.

Bansladdning  1 Under tävling hålla koll på ovalbanans kondition. I samråd med tävlingsledningen, sladda banan under lämplig paus. Ansvara för, att bil och sladd finns i omedelbar närhet av ovalen.  
Anläggningsservice  2-3

Före och under tävling ansvara för, att hagarna är i användbart skick. V.b reparera. Kolla att el-aggregatet fungerar och att elen går fram i hela anläggningen, då alla handtag sitter på plats. Sätta upp skyltar före och ta ned efter tävling. Före, under och efter tävling se till att toalettunnorna byts då de är fulla. Skyddshandskar m.m. används vid hanteringen. Tvättmöjligheterna vid toaletterna skall ses över regelbundet. Toapapper fyllas på, handduk, tvål och vatten bytas v.b. Vattenbehållaren för hästarna skall rengöras och fyllas på. Sätta upp och ta ner "tälten" till domarna och sätta ut stolar och bord. V.b. även sätta upp tält för sadlar och övrig ridutrustning. (dåligt väder) Kolla skottkärrornas däck. Dynggreparna.

 "Spring o klipp"  1-3

Under tävlingen hämta domarprotokollen efter varje gren. Klippa och sortera 3-5 protokoll för varje ekipage beroende på antalet domare. Häfta samman varje och lägga ut i korg vid kafeterian, för ryttarna att hämta. Sätta upp resultatlistor på anslagstavlan och v.b. göra strykningar på sittande starlistor eller byta ut mot nyutskrivna. Fortlöpande information från speaker och sekretariat om sysslornas aktualitet. I övrigt serva domare, sekreterare, räknare och sekretariat. Hålla koll på "el-timern" 2 timmars gång/full vridning.

 Domare

 4-5

Dömer tävlingen enligt aktuellt reglemente och i förekommande fall, enligt uppgjort schema med omväxlande; döma, tjänstgöra i collecting ring. Utrustningskontroller under uttagningarna sköts av den domare, som har tjänstgöring i collecting ring. Under finalerna sköts samtliga utrustningskontroller av alla domarna.